Heslo: cudzie priezviská

Otázka:

Ako skloňujeme mužské mená končiace sa na -ew, napríklad Andrew? Ako sa skloňujú priezviská Murray alebo Teemu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú cudzie priezviská zakončené na -o? Ako sa skloňuje kanadské priezvisko Malone? Ako mám skloňovať cudzie priezviská slovanského pôvodu, ktoré majú tvar prídavného mena, napr. Bukowski?

celá otázka a odpoveď