Heslo: cudzie názvy

Otázka:

Čo sú prevzaté slová a čo prevzaté názvy?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám v slovenskom texte napísať anglické názvy kníh? Správne je The Dance Of The Seven Deadly Sins alebo The dance of the seven deadly sins?

celá otázka a odpoveď