Heslo: cudzie geografické názvy

Otázka:

Ktoré názvy zahraničných miest sa používajú v pôvodnom znení aj v slovenčine? A kedy treba zachovať pôvodný názov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú názvy Ardud, Ardusat, Balc, Bîrsana, Căpuşu, Ciucani, Cluj-Mănăştur Dara, Deda, Doba Mică, Domăneşti, Domneşti, Ghenetea, Giuleşti, Hodoş, Chioar, Chiuruş, Igriş, Măceşti, Medişa, Mînău, Mişca, Şagu, Suk, Banoštor, Lendava, Podolje, Požega, Stitnik, Susedgrad? Ako vytvorím prídavné meno od slova Bydgoszcz?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám v slovenskom texte o Poľsku písať poľské geografické názvy Dolina Kościeliska, Potok Strążyski, Dolina Gąsienicowa, Potok Waksmundzki, Bieszczady a Dolina Pięciu Stawow Polskich?

celá otázka a odpoveď