Heslo: cudzie geografické názvy

Otázka:

Ktoré názvy zahraničných miest sa používajú v pôvodnom znení aj v slovenčine? A kedy treba zachovať pôvodný názov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú názvy Ardud, Ardusat, Balc, Bîrsana, Căpuşu, Ciucani, Cluj-Mănăştur Dara, Deda, Doba Mică, Domăneşti, Domneşti, Ghenetea, Giuleşti, Hodoş, Chioar, Chiuruş, Igriş, Măceşti, Medişa, Mînău, Mişca , Şagu, Suk, Banoštor, Lendava, Podolje, Požega, Stitnik, Susedgrad? Ako vytvorím prídavné meno od slova Bydgoszcz?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám v slovenskom texte o Poľsku písať poľské geografické názvy Dolina Kościeliska, Potok Strążyski, Dolina Gąsienicowa, Potok Waksmundzki, Bieszczady a Dolina Pięciu Stawow Polskich?

celá otázka a odpoveď