Heslo: cloud computing

Otázka:

Môžem v odbornom texte používať termín cloud computing alebo existuje nejaký slovenský ekvivalent?

celá otázka a odpoveď