Heslo: citát v citáte

Otázka:

Ako sa píše interpunkcia, keď sa citát vnútri citátu dostane na koniec textu (citátu), do ktorého je vložený?

celá otázka a odpoveď