Heslo: citácie

Otázka:

Ako mám v rigoróznej práci citovať text z internetu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Majú sa citácie uvádzať bez jazykovej úpravy?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšeme číslo poznámky pod čiarou pred alebo za interpunkčné znamienko? V poznámkach pod čiarou a v zozname použitej literatúry píšeme titul diela kurzívou alebo bez kurzívy?

celá otázka a odpoveď