Heslo: cirkev

Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo cirkev? Ako ho mám písať v spojení cirkev Slovo života?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa slovo "cirkev" výlučne s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa spojenie Magistérium sv. Cirkvi s veľkými začiatočnými písmenami?

celá otázka a odpoveď