Heslo: chovanie

Otázka:

Je v slovenčine správny výraz poruchy chovania, alebo poruchy správania sa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne používať spojenie "chová sa ako barbar, jeho chovanie je vulgárne" alebo "správa sa ako barbar, jeho správanie je vulgárne"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie jazyk chovania neurónov?

celá otázka a odpoveď