Heslo: chlap

Otázka:

Kedy sa pri skloňovaní podstatných mien mužského rodu používa prípona -mi a kedy prípona -ami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne žiaden alebo žiadny? Slovo meter sa skloňuje podľa vzoru stroj? A radiátor? A prečo sa slovo kapor skloňuje podľa dvoch vzorov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo je z povrchu, z materiálu, keď podľa vzoru dub tam príponu -u nevidím?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Často počúvam výrazy: z autobusu, z múru, živlu, oceánu – nemá tam byť koncovka -a?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je slovo sôvä spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo robot?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje meno Montesqieu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje meno Verne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký tvar má v genitíve priezvisko Mallette?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je nakŕmení psi alebo nakŕmené psy? Ako sa skloňujú zvieracie podstatné mená?

celá otázka a odpoveď