Heslo: ch

Otázka:

Dobrý deň, dz, dž a ch sa označujú v abecede ako samostatné hlásky? Prečo sa radí dz a dž za d, ale ch za h? Nebolo by vhodné to zmeniť na poradie a b c ch? Je to logickejšie.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Keď sa písmená ch, dz, dž berú ako 1 hláska a 2 písmená, ako sa potom posudzujú dvojhlásky ia, ie, iu? Ako dve hlásky a dve písmená?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Koľko hlások a koľko písmen je v slovách chlapec a diera?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V škole sme druhákov učili, že dz, dž, ch sa skladajú z dvoch písmen, t. j. napr. v slove chyba sú 4 hlásky, ale 5 písmen. Teraz sa v niektorých učebniciach uvádza, že dz, dž, ch sú samostatné písmená a napríklad v slove chyba sú 4 hlásky zapísané 4 písmenami. Takýto výklad som našla aj na Vašej stránke. Ako to mám učiť v škole?

celá otázka a odpoveď