Heslo: cez

Otázka:

Akú má podobu skrátený tvar akuzatívu zámena on v spojení s predložkou cez?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ak suma presahuje 25-tisíc eur, môžem napísať, že je to ,,cez 25 tisíc eur"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne použitá predložka "cez" vo vete "Cez exponáty spoznávajú návštevníci múzea tajomstvá vedy aj históriu a súčasnosť"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je predložka skrze spisovná?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je predložka cez v spojení pôsobiť cez tlač správna? Akú predložku mám použiť vo vete V hebrejčine sa prostredníctvom vav vyjadruje priama nadväznosť?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie behom hodiny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: Naplnil jeho vôľu bezo zvyšku alebo bez zvyšku?

celá otázka a odpoveď