Heslo: celá

Otázka:

Aké tvary má výraz celá v desatinných číslach?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je dve celé alebo dva celé?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké tvary má výraz celá pri desatinných číslach?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám zapísať slovom tieto údaje: 0,3 % a 3,8 %?

celá otázka a odpoveď