Heslo: cash flow

Otázka:

Výraz cash flow sa v slovenčine píše so spojovníkom alebo bez spojovníka?

celá otázka a odpoveď