Heslo: call centrum

Otázka:

Píše sa názov call centrum s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám písať skratku pre call centrum? Môžem použiť iniciálovú skratku, aj keď to nie je vlastné meno?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku