Heslo: bytom

Otázka:

Môžeme v úradnom styku používať spojenie "bytom v Bratislave"?

celá otázka a odpoveď