Heslo: bytom

Otázka:

Môžeme v úradnom styku používať spojenie "bytom v Bratislave"?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku