Heslo: bydlisko

Otázka:

Ako mám v súvislom texte uviesť meno a adresu? Môže byť: Pán Jožko Mrkvička nar. 1. 1. 1950, bytom Banská Bystrica 97 401 M. Rázusa 15?

celá otázka a odpoveď