Heslo: buď – alebo

Otázka:

Uvádzam správne v nasledujúcej vete interpunkciu? "Pre celé logo vrátane jeho štvorcového, prípadne obdĺžnikového pozadia, s presne stanovenými ochrannými zónami je možné použitie šiestich farebných variantov. – evidencia nebezpečných udalostí a iných ako pracovných úrazov – mám viac ako dve možnosti – malo by to byť inej ako bielej farby – Logo nie je možné prekresľovať či inak upravovať, prípadne deformovať." Mám písať čiarku pred alebo? V akých prípadoch mám písať čiarku pred spojkou a?

celá otázka a odpoveď