Heslo: bratia

Otázka:

Ako sa majú správne písať mená rodín, bratov a sestier. Je to rodina Králikových, alebo Králikovcov? Sestry Králikové, Hrnčiarové? Manželia Budinskí, alebo Budinskovci?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo je z povrchu, z materiálu, keď podľa vzoru dub tam príponu -u nevidím?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Často počúvam výrazy: z autobusu, z múru, živlu, oceánu – nemá tam byť -a?

celá otázka a odpoveď