Heslo: bratanec

Otázka:

Ktorý výraz je spisovný – bratranec, alebo bratanec?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám nazvať manželku brata starej mamy a čím je ona pre vnuka sestry svojho manžela?

celá otázka a odpoveď