Heslo: brať ohľad

Otázka:

Môžete mi poradiť nejaký vhodný výraz namiesto spojenia "brať ohľad na..."?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je presný slovenský ekvivalent českého výrazu "ohlížet se na někoho"?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku