Heslo: bol - boli

Otázka:

Sú slovesá vo vetách Priebeh vyučovacích hodín matematiky, ich efektivita a kvalita boli rozdielne a Verbálna interpretácia a reflexia obsahu textu žiakmi boli na dobrej úrovni v správnom tvare množného čísla?

celá otázka a odpoveď