Heslo: bezo mňa

Otázka:

Je možné použiť slovné spojenie "bezo zmien"? Alebo "bez zmien"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne bezo mňa, alebo bezomňa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: Naplnil jeho vôľu bezo zvyšku alebo bez zvyšku?

celá otázka a odpoveď