Heslo: bez zvyšku

Otázka:

Ako je správne: Naplnil jeho vôľu bezo zvyšku alebo bez zvyšku?

celá otázka a odpoveď