Heslo: barla

Otázka:

Všimla som si, že sa často používajú tvary nominatívu množného čísla granule, medaile, formule, škridle, role, barle. Nemá byť správne granuly, medaily, formuly, škridly, barly?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo barla? Mám nové barle alebo nové barly?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je slovné spojenie „chodiť o barlách“ spisovné?

celá otázka a odpoveď