Heslo: bar

Otázka:

Ktorá z viet je napísaná správne? Tlak v systéme je nastavený na 10 bar. Tlak v systéme je nastavený na 10 barov. Tlak v systéme je p = 10 bar. Tlak v systéme je p = 10 barov.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Skloňujú sa jednotky veličín? Napr. je správne povedať 4 bar, 8 bar alebo 4 bary, 8 barov?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku