Heslo: básnička

Otázka:

Aká je ženská podoba od slova básnik? Ak máme v jazyku slovo poet a poetka, ako bez použitia cudzieho slova nazvať ženu, ktorá básni? Básnička? Básniarka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Na Slovensku máme mužov básnikov, máme teda aj ženy básničky?

celá otázka a odpoveď