Heslo: bádateľňa

Otázka:

V slovníkoch na Vašej stránke som nenašla slovo bádateľňa. Vyplýva z toho, že to slovo nie je spisovné. Chcela by som sa opýtať, ako môžem spisovne pomenovať miestnosť, kam chodia bádatelia bádať, teda skúmať napr. archívne dokumenty v budove archívu.

celá otázka a odpoveď