Heslo: autentickosť

Otázka:

Aký význam má slovo autentickosť? Možno ho stotožniť s významom "obsahová správnosť"?

celá otázka a odpoveď