Heslo: atašé

Otázka:

Môže byť slovo atašé spájané aj so ženským rodom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo atašé vo vete "XY predstavil našu fakultu Hervé Guillermetovi, atašé pre univerzitnú, vedeckú a administratívnu spoluprácu z francúzskeho veľvyslanectva".

celá otázka a odpoveď