Heslo: atď.

Otázka:

Ako sa píše správne skratka atď.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Keď uvádzam na konci nedokončenej vety tri bodky, dávajú sa medzi bodky medzery? Napríklad v tejto vete: Na našej škole ponúkame žiakom rôzne voľnočasové aktivity, ako plávanie, tenis, basketbal, volejbal, ...

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa za skratkou "atď." na konci vety ďalšia bodka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše pred skratkou "atď." čiarka?

celá otázka a odpoveď