Heslo: areál

Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo areál?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Majú všetky podstatné mená mužského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a zakončené na spoluhlásku l alebo r, v lokáli jednotného čísla pádovú príponu -i?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je veta "Poloha umiestnenia predmetu nájmu v areály STP Zvolen" správna?

celá otázka a odpoveď