Heslo: antické mená

Otázka:

Ako správne skloňovať antické mená? Musí sa vypustiť koncové -os,. -es, -as, alebo je prípustné skloňovať ich bez vypustenia koncovky? Ako sa skloňujú mená typu Cicero, Nero?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké je najnovšie skloňovanie podstatných mien mytologického pôvodu? Ako sa skloňuje napr. Hekules v datíve - Herkulesovi alebo Herkulovi? A kedy vyšla táto úprava?

celá otázka a odpoveď