Heslo: antagonisty

Otázka:

Látka vo farmácii sa nazýva antagonista. Aký je správny tvar nominatívu množného čísla - antagonisti alebo antagonisty?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako skloňovať podstatné meno antagonista v súvislosti s charakteristikou lieku?

celá otázka a odpoveď