Heslo: analýza

Otázka:

Výrazy glutatiónperoxidáza, jód tyroníndejodáza, tio redoxín sa píšu spolu alebo osobitne? Z akého základu je vytvorené slovo speciačný? Používa sa aj v spojení so slovom analýza?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je rozdiel medzi prídavnými menami analytický a analyzačný? A čo prídavné meno analýzny, je spisovné? Môžem používať spojenie analýzny list?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka som nenašiel slovo analytika, je tam iba analýza. Znamená to, že namiesto spojenia podniková analytika máme používať spojenie podniková analýza? A ako sa nazýva zamestnanec v tomto odbore, ak to nie je podnikový analytik?

celá otázka a odpoveď