Heslo: algebraický

Otázka:

Je správny výraz algebrická rovnica, alebo algebraická rovnica?

celá otázka a odpoveď