Heslo: alebo

Otázka:

Má byť vo vete ,,V iných staniciach alebo zastávkach to môže byť aj v osobnej pokladni´´ čiarka pred alebo? Ak použijem namiesto spojky alebo spojku či, platí to isté?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Vyslovuje sa v slovách ale, len, alebo mäkké ľ? A prečo je v slovách člen a dovolenka tvrdá spoluhláska l?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže mať spojka a význam „alebo“?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je princíp dávania čiarky pred spojkami či, alebo a ani?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ak mám tri položky a chcem pripustiť iba jednu možnosť, mám použiť spojku "alebo" dvakrát? Má veta "Alena kúpi hrušky alebo jablká alebo marhule" rovnaký význam ako veta "Alena kúpi hrušky, jablká alebo marhule"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako treba používať spojku a/alebo? Ako máme rozumieť výrazu a/alebo vo formulácii: ... môžu štartovať v súťažiach riadených SŠZ len za podmienky, že poskytli sekretariátu SŠZ osobné údaje v rozsahu trvalé bydlisko a/alebo rodné číslo?

celá otázka a odpoveď