Heslo: ale

Otázka:

Píše sa vo vete pomlčka s čiarkou alebo bez čiarky? Treba opakovať predložku v vo vete? Je pravda, že v beletrii sa nemá používať bodkočiarka, že vety by sa nemali začínať slovom ale a že by sa nemali končiť slovom však? Ako je to, prosím, s čiarkou pred alebo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Vyslovuje sa v slovách ale, len, alebo mäkké ľ? A prečo je v slovách člen a dovolenka tvrdá spoluhláska l?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké spoluhlásky sú v slovách deti, deň, nedeľa a jašterica? Pred samohláskou e v týchto slovách sú tvrdé alebo mäkké spoluhlásky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa vo vete pred "ale" čiarka píše a kedy nepíše?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa vo vete „Nevysmievame sa iným, ale im pomôžeme“ čiarka pred ale? Kedy sa čiarka pred ale nepíše?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku