Heslo: ako aj

Otázka:

Píše sa pred spojením ako aj čiarka? Mám ju písať vo vete "Oznamujeme študentom, že výpis výsledkov štúdia, ako aj doklad o ukončení štúdia doloží k ich prihláške študijné oddelenie" pred slovom doloží?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa čiarka pred výrazom respektíve a pred výrazom ako aj?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa čiarka pred výrazmi okrem, s výnimkou, ako aj?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa pred spojeniami "ako aj", "ako i" čiarka?

celá otázka a odpoveď