Heslo: akademický senát

Otázka:

Píšu sa slovné spojenia "akademický senát", "vedenie fakulty", "kolégium dekana" alebo "vedecká rada" veľkými písmenami?

celá otázka a odpoveď