Heslo: ak

Otázka:

Ktorá spojka pri vyjadrovaní ekvivalencie výrokov je v súlade so slov. pravopisom vtedy a len vtedy, keď alebo vtedy a len vtedy, ak?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše čiarka pre spojkou "ak"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je rozdiel vo význame spojok "ak" a "keď"? Aký je rozdiel medzi vetami "Ak bude mať otázky, zavolá" a "Keď bude mať otázky, zavolá"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spisovné slovo "pokiaľ" alebo mám používať "ak" ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spisovný výraz ak by?

celá otázka a odpoveď