Heslo: ak

Otázka:

Ktorá spojka pri vyjadrovaní ekvivalencie výrokov je v súlade so slov. pravopisom vtedy a len vtedy, keď alebo vtedy a len vtedy, ak?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše čiarka pre spojkou "ak"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa vo vete čiarka pred citáciou, napr. vo vete: V zmysle ust. § 44 ods. 4 zákona o policajnom zbore „ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená, alebo osoba upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či môže byť umiestnená v cele"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je rozdiel vo význame spojok "ak" a "keď"? Aký je rozdiel medzi vetami "Ak bude mať otázky, zavolá" a "Keď bude mať otázky, zavolá"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spisovné slovo "pokiaľ" alebo mám používať "ak" ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Chcem sa spýtať na spisovnosť výrazu ak by.

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku