Heslo: ak som si nie istá

Otázka:

Je správny slovosled vo vete "Ak som si nie istá, či na konci slova nastáva spodobovanie, pomôžem si iným tvarom slovesa.", uvedenej v novej učebnici SJ pre štvrtý ročník (str. 48)?

celá otázka a odpoveď