Heslo: aj

Otázka:

Chcem sa spýtať, či mám dať čiarku v nasledujúcich vetách: 1. Naopak za ukážku autorkinej schopnosti vyabstrahovať... 2. Popri motívoch vojny a politického útlaku hrdinka reflektuje aj skrytejšiu formu neslobody a to zaseknutie sa v mužsko-ženských vzťahoch. 3. Rovnako ako pri ostatných angažovaných básňach aj v tejto sa Kirschová vyhla...

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je vo vete Nezabudnite aj na dostatok spánku spojka aj použitá správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je v nasledujúcej vete spojka aj použitá správne alebo ju treba nahradiť spojkou ani? Už dlhšie sa nám nedarí dávať góly, aj proti Slovanu sme nepremenili šance.

celá otázka a odpoveď