Heslo: agentový

Otázka:

Používame výraz agent ako neživotné podstatné meno. Ako ho máme skloňovať? Ako sa tvorí prídavné meno od neživotného podstatného mena agent?

celá otázka a odpoveď