Heslo: agentový

Otázka:

Používame výraz agent ako neživotné podstatné meno. Ako ho máme skloňovať? Ako sa tvorí prídavné meno od neživotného podstatného mena agent?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku