Heslo: adaptácia cudzích slov

Otázka:

Sú spisovné slová foajé, gúgliť a menežment? V ktorom okamihu sa adaptovaná podoba prevzatého slova stáva spisovnou?

celá otázka a odpoveď