Heslo: acquis

Otázka:

Spojenia schengenský priestor a schengenské acquis sa píšu s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akého rodu je podstatné meno acquis?

celá otázka a odpoveď