Heslo: aby

Otázka:

Je vo vete "Aby si sa nestratil" slovo "aby" časticou alebo spojkou?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa vo vete "Najlepšie myšlienky potrebujú zápis aby pohli svetom" čiarka pred podraďovacou spojkou aby?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa súvetie začínať podraďovacou spojkou ako "aby" alebo "že"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže byť spojka aby aj na začiatku vety?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne použiť slovo "až" vo vete: Nebež, až nespadneš! ?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku