Heslo: absorpcia

Otázka:

Ako sa píšu slová sorbcia a sorbovať? Píšem ich správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ak máme sloveso absorbovať, tak podstatné meno od neho odvodené musí byť absorbcia, ale v Pravidlách slovenského pravopisu je iba absorpcia. Prečo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa mení "p" na "b" pri slove "sorpcia" na "sorbovať" alebo "sorbent"?

celá otázka a odpoveď