Heslo: absolútny

Otázka:

Je možné využívať slovo relativizácia aj v súvislosti so snahou upraviť ukazovateľ tak, aby boli jeho výsledné hodnoty v relatívnom (percentuálnom) vyjadrení?

celá otázka a odpoveď