Heslo: absolútny

Otázka:

Je možné slovo "relativizácia" využívať aj v súvislosti so snahou upraviť ukazovateľ do takej podoby, kedy budú jeho výsledné hodnoty v relatívnom (percentuálnom) vyjadrení?

celá otázka a odpoveď