Heslo: a

Otázka:

Píše sa vo viacnásobnom vetnom člene pred spojkou "a" vo vete "Prišiel tam Milan a Fero a Zuzka a Evka" čiarka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa čiarka pred spojkou a v spojeniach a tak, a teda, a preto?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako treba používať spojku a/alebo? Ako máme rozumieť výrazu a/alebo vo formulácii: ... môžu štartovať v súťažiach riadených SŠZ len za podmienky, že poskytli sekretariátu SŠZ osobné údaje v rozsahu trvalé bydlisko a/alebo rodné číslo?

celá otázka a odpoveď