Heslo:

Otázka:

Je správne použiť slovo "až" vo vete: Nebež, až nespadneš! ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Vo vete Nemusíte čakať, až sa vám rozbije je slovíčko až použité správne alebo je vhodnejšie použiť kým, a teda veta by znela Nemusíte čakať, kým sa vám rozbije.

celá otázka a odpoveď